Szkolenia i warsztaty

W ramach organizowanych przez nasz szkoleń i warsztatów co roku odbywają się szkolenia stałe skierowane do trzech grup:

 • nauczycieli, lektorów, osób pracujących z młodzieży
 • właścicieli szkół językowych,
 • wszystkich osób pragnących rozwijać swoje umiejętności uczenia się.

Przygotowujemy także dedykowane szkolenia dla firm zewnętrznych i placówek edukacyjnych. Do tej pory odbyły się szkolenia z księgowości, kosmetyki, fryzjerstwa i wizażu. Nasi trenerzy przygotowali szkolenia z zakresu prawa oświatowego, kadr i płac oraz podatków CIT, PIT i VAT. Stałymi odbiorcami naszych szkoleń są osoby związane z szeroko rozumianą edukacją, jednak
wieloletnie doświadczenie i duża baza współpracujących z nami trenerów sprawia, że żaden temat nie jest nam obcy.

Informacje ogólne

Trenerzy: Marta Małek, Aleksandra Kaczmarek

Czas trwania: warsztaty jednodniowe trwające 8 godzin, od 9.00 do 17.00

Dzień tygodnia: sobota

Wielkość grupy: minimalnie 6 osób – maksymalnie 15 osób

Metodyka pracy: praktyczna praca warsztatowa na konkretnych przypadkach, case study z elementami niezbędnej teorii

Cena jednego szkolenia: 220 zł, przy zakupie więcej niż jednego szkolenia rabat 10%

W cenie warsztatu: przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodne ze wzorem Kuratorium Oświaty

zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodne ze wzorem Kuratorium Oświaty

Tematy szkoleń
 1. Kierunki rozwoju szkoły językowej – nowe wymagania rynku
 2. Standardy językowej, standaryzacja usług i obsługi
 3. Sprzedaż relacyjna, język korzyści i grywalizacja w branży językowej
 4. Zarządzanie szkołą językową czyli zarządzanie zmianą, budowanie marki i wizerunku nowoczesnej szkoły językowej
 5. Obsługa „trudnego klienta” i reklamacje w obszarze świadczonych usług
 6. Motywowanie pracowników i zarządzanie zespołem
Informacje ogólne

Trenerzy: Marta Małek, Aleksandra Kaczmarek, Dariusz Adamczyk

Czas trwania: warsztaty jednodniowe trwające 6 godzin, od 9.00 do 16.00 (w tym dwie przerwy)

Dzień tygodnia: poniedziałki – piątki

Wielkość grupy: minimalnie 6 osób – maksymalnie 15 osób

Metodyka pracy: praktyczna praca warsztatowa na konkretnych przypadkach, case study z elementami niezbędnej teorii

Cena jednego szkolenia: 220 zł, przy zakupie więcej niż jednego szkolenia rabat 10%

W cenie warsztatu: przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodne ze wzorem Kuratorium Oświaty

 

Tematy szkoleń
 1. Współczesny nauczyciel – czyli trener, mentor, lider i coach.
 2. Pokolenie Y i Z – co to oznacza dla szkoły, nauczyciela? Czyli jak projektować ciekawe lekcje i zajęci.
 3. Budowanie relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic, zbiorowość szkolna.
 4. Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela, wychowawcy, opiekuna.
 5. Techniki uczenia dzieci i młodzieży z wykorzystaniem teorii Kolba i techniki odwróconej klasy.
 6. Autorytet nauczyciela – kompetencje, budowanie wizerunku, wystąpienia publiczne, emisja głosu – warsztaty z kamerą.
 7. Psychologiczne aspekty pracy nauczyciela – mózg, relacje, problemy społeczne i środowiskowe.
 8. Narkotyki i dopalacze– objawy, działanie, sygnały, jak reagować, działania prewencyjne, praca z rodzicem, opiekunem i dzieckiem.
 9. Zaburzenia rozwoju, osobowości, choroby psychiczne, przemoc, molestowanie seksualne – symptomy, sygnały, sposób reagowania, zasady postępowania.
 10. Praca w stresie – jak sobie radzić, radzenie sobie z emocjami własnymi i uczniów.
 11. Zarządzanie sobą w czasie – priorytetyzowanie zadań, określanie celu, budowanie planu, realizacja zadań, automotywacja.
 12. Motywowanie uczniów – system wartości, kar, pochwał – w odniesieniu do dzieci i młodzieży obecnego pokolenia.
 13. Animacja, muzyka, plastyka, art-coaching czyli praca z talentami, pomoc dziecku w poznawaniu i wyrażaniu siebie poprzez sztukę.
 14. Multimedia w szkole. Nowoczesna nauka z elementami interaktywnymi.
 15. Jak uczyć „jak się uczyć” i dlaczego? Diagnozowanie stylu uczenia się u dzieci i młodzieży wraz z technikami wspomagającymi proces opanowywania nowej wiedzy i umiejętności.
Informacje ogólne

Trenerzy: Marta Małek, Aleksandra Kaczmarek
Czas trwania: warsztaty jednodniowe trwające 8 godzin, od 9.00 do 17.00
Dzień tygodnia: niedziela
Wielkość grupy: minimalnie 6 osób – maksymalnie 15 osób
Metodyka pracy: praktyczna praca warsztatowa z elementami niezbędnej teorii
Cena jednego szkolenia: 220 zł
W cenie warsztatu: przerwa kawowa, lunch, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu zgodne ze wzorem Kuratorium Oświaty

Agenda:

 • diagnoza osobistego stylu uczenia się: kim jestem, jak się uczę, co zapamiętuję?
 • czym jest inteligencja wieloraka
 • jakie są moje mocne i słabe strony?
 • wzrokowiec, słuchowiec czy kinestetyk?
 • Uniwersale style uczenia się
 • działanie pamięci, krzywa zapamiętywania, powtarzanie nowego materiału
 •  metody uczenia się, mnemotechniki, systemy powtórek, mapy myśli

Szczegółowy harmonogram szkoleń znajduje się na stronie:

www.ecsszkoleniadlanauczycieli.pl