CMC SA – nauka języka polskiego dla obcokrajowców

Dla firmy CMC SA z branży chemicznej przeprowadziliśmy kurs języka polskiego dla 30 pracowników-obcokrajowców, obejmujące 2 semestry nauki po 60 godzin.

Referencje: Refrencje_CMCSA