http://wesolych%20swiat
Dodano 14.12.2016

Najserdeczniejsze życzenia radosnych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku wraz z podziękowaniem  za dotychczasową współpracę składają

Zarząd i zespół Pracowników Europejskiego Centrum Szkoleń