Projekty UE

 

Europejskie Centrum Szkleń od początku swojego działania angażuje się w projekty dofinansowane ze źródeł Unii Europejskiej. Projekty te najczęściej otrzymują wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i są związane z szeroko rozumianą edukacją. ECS współpracuje z firmami i placówkami, które prowadzą projekty unijne, jako podwykonawca lub partner.

W roku 2017 ECS rozpoczął prowadzenie własnego projektu jako jego główny organizator. Dotyczy on profilaktyki cukrzycy w województwie mazowieckim i jest skierowany przede wszystkim do osób w wieku 60+, które do tej pory nie miały zdiagnozowanej cukrzycy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi organizacji i zasad udziału w projekcie na specjalnie poświęconej mu stornie profilaktyka-cukrzycy.pl 

ECS jest również partnerem w projekcie „Przeciwdziałanie depresji”, organizowanym przez Instytut Rozwoju Osobistego, który rozpoczyna się w 2018 r. Do zadań Europejskiego Centrum Szkoleń będzie należała organizacja terapeutycznych zajęć warsztatowych dla głównych uczestników projektu oraz szkoleń dla personelu medycznego.

Od końca 2017 ECS współpracuje z Fundacją Lex Nostra przy organizacji kursów języka angielskiego i kursów komputerowych jako podwykonawca. Do tej pory zostały zorganizowane zajęcia dla dwóch grup uczących się języka angielskiego i jednej grupy komputerowej. Więcej informacji w naszych aktualnościach.