Dodano 12.10.2017

Zbadaj się już teraz i zadbaj o swoje zdrowie! Zapraszamy do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych dla seniorów oraz w spotkaniach informacyjnych z udziałem lekarzy i dietetyków na temat dbania o zdrowie, cukrzycy, czynników ryzyka zachorowania, powikłań oraz leczenia.

„Profilaktyka cukrzycy” to cykl 10 projektów prowadzonych przez ECS na terenie województwa mazowieckiego, dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektów

Cukrzyca jest w Polsce istotnym problemem zdrowotnym, głównie z uwagi na ryzyko powikłań prowadzących do niepełnosprawności, wysokich kosztów ich leczenia, a także z powodu wysokiego odsetka niezdiagnozowanych chorych. Aby ograniczyć to ryzyko konieczne jest ułatwienie osobom szczególnie narażonym na zachorowanie dostępu do usług zdrowotnych i działań profilaktycznych. Organizatorzy projektu przyjęli trzy główne cele:

  1. Podnoszenie świadomości i upowszechnianie wiedzy z zakresu występowania cukrzycy wśród osób powyżej 60 roku życia.
  2. Zwiększenie wykrywalności cukrzycy i poprawa stanu zdrowia uczestników projektu poprzez udział 23 500 osób powyżej 60 roku życia w badaniach przesiewowych i konsultacjach lekarskich.
  3. Wzrost wiedzy z zakresu diabetologii wśród personelu medycznego POZ (700 osób) umożliwiającej wczesną diagnostykę i/lub leczenie cukrzycy.

Działania

„Profilaktyka cukrzycy” to trzy główne działania, w których mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 60 lat, ich rodziny, osoby zainteresowane profilaktyką cukrzycy, a także lekarze i pielęgniarki pragnący poszerzyć swoją wiedzę o najnowsze badania z zakresu diagnostyki i leczenia cukrzycy.

  • Działanie 1: Bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje lekarskie skierowane do osób w wieku 60+, które nie miały do tej pory stwierdzonej cukrzycy oraz mieszkają na terenie woj. mazowieckiego (obszar określony poniżej). Badania te będą obejmowały: oznaczenie glikemii przygodnej, pomiar wskaźnika masy ciała BMI i wskaźnika talia-biodra (WHR), pomiar ciśnienia tętniczego, ocena wykrytych przewlekłych powikłań cukrzycy, oznaczenie hemoglobiny glikowanej u pacjentów z wynikiem glikemii przygodnej > 200 mg/dl, konsultacje lekarskie.
  • Działanie 2: Cykliczne spotkania informacyjne z wykładami  organizowane w wymienionych poniżej miejscowościach dla osób chorych na cukrzycę, ich rodzin oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych tematyką profilaktyki cukrzycy. Wykłady będą trwały 90 min. i będą obejmowały podstawowe problemy związane z cukrzycą: czynniki ryzyka, powikłania, profilaktyka oraz leczenie cukrzycy, konsultacje dietetyczne i poradnictwo żywieniowe rola aktywności fizycznej. Na wykładach zostaną rozdane materiały informacyjne oraz opaski „Mam cukrzycę” dla osób chorych.
  • Działanie 3: Szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek z woj. mazowieckiego, mieszających bądź pracujących w poniżej wymienionych miejscowościach, na temat najnowszych badań dotyczących diagnostyki, leczenia praz profilaktyki cukrzycy.

Ramowy harmonogram działań

Cykl projektów „Profilaktyka cukrzycy” rozpoczął się we wrześniu 2017 roku akcją informacyjną, która będzie prowadzona do połowy 2019 roku. W październiku 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja uczestników projektu chętnych do udziału w badaniach oraz szkoleniach specjalistycznych dla personelu medycznego; rekrutacja będzie miała charakter ciągły i będzie prowadzona aż do lipca 2019 r. W okresie XI 2017 – VII 2019 będą odbywały się badania, cykliczne spotkania z wykładami nt. cukrzycy oraz szkolenia specjalistyczne dla lekarzy i pielęgniarek.

Zasięg projektu

„Profilaktyka cukrzycy” swoim zasięgiem obejmuje następujące miasta, powiaty i gminy:

  • Warszawa i powiaty: legionowski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, wołomiński, warszawski zachodni;
  • Radom i następujące gminy: Jedlińsk, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Gózd, Skaryszew, Kowala, Wierzbica, Wolanów, Zakrzew i Przytyk.

Jeżeli zamieszkujesz w jednym z wyżej wymienionych miejsc nasze działania profilaktyczne są skierowane właśnie do Ciebie. Pomożemy Ci zadbać o Twoje zdrowie! W ramach „Profilaktyki cukrzycy” z bezpłatnych badań oraz konsultacji lekarskich w latach 2017 – 2019 będzie mogło skorzystać aż 23 500 osób!

Szczegółowe informacje

Zadzwoń i dowiedz się gdzie i w jaki sposób możesz skorzystać z oferty badań: 533 337 350, 507 050 115 lub napisz do nas cukrzyca@e-c-s.pl

Wszystkie niezbędne informacje o projekcie znajdują się na oddzielnej stronie internetowej profilaktyka-cukrzycy.pl. Sprawdź gdzie i kiedy możesz wziąć udział w spotkaniu informacyjnym z wykładami oraz w szkoleniu specjalistycznym.

Dofinansowanie

Cykl projektów „Profilaktyka cukrzycy” w województwie mazowieckim jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych. Konkurs nr: RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16. Każdy z 10 projektów otrzymał wsparcie z ww. funduszu w wysokości 356 750 zł.