Kursy językowe

Co nas wyróżnia

Kursy językowe ECS wyróżnia indywidualne podejście do naszych uczestników, biorące pod uwagę ich umiejętności związane z samodzielnym uczeniem się. Głęboko wierzymy w to, że każdy może nauczyć się wszystkiego pod warunkiem, że metody i narzędzia, jakich w tym celu użyjemy, będą dostosowane do jego naturalnych predyspozycji. Program nauki języka dostosowujemy do konkretnych potrzeb Klienta – firmy lub indywidualnego Słuchacza.

Zajęcia językowe

Zajęcia są opracowywane pod względem grup wiekowych, pracowniczych, specjalności czy merytoryki w zakresie kursów specjalistycznych. Mogą być prowadzone w dogodnej dla Słuchaczy lokalizacji, tj. w jednej z naszych szkół, w siedzibie firmy lub innym wskazanym przez Klienta miejscu.

Metodyka

Korzystamy z metod nauczania znanych w pedagogice i psychologii rozwojowej od wielu lat oraz najnowszych zdobyczy nauki. Nasi nauczyciele i lektorzy wykorzystują techniki nauczania polecane przez Colina Rose’a, Tony’ego Buzana oraz Howarda Gardnera.

Diagnoza stylu uczenia się

Podczas ponad 8 lat zebranych doświadczeń odkryliśmy, że najważniejszą umiejętnością, tak niezbędną w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie (poza porozumiewaniem się w języku obcym, jest umiejętność uczenia się. Dlatego nasze zajęcia na życzenie Klienta może poprzedzać diagnoza dotycząca INDYWIDUALNEGO stylu uczenia się naszych Słuchaczy.
Poza diagnozą, kurs językowy może rozpoczynać się od szkolenia „Jak się uczyć?”, na którym uczymy Słuchaczy, jak w różny sposób przyswajać wiedzę, jakie techniki zapamiętywania można stosować i jak to zrobić, aby uczenie się było ekscytującą przygodą, a nie nudnym obowiązkiem. Co ważniejsze – chcemy dać naszym Słuchaczom takie narzędzia i wiedzę o sobie, które będą mogli wykorzystywać w innych dziedzinach przez całe życie, a u nas przećwiczą je w ramach kursów językowych.

Co od września? 

Razem z początkiem roku szkolnego zaczynają się u nas pierwsze zajęcia w ramach kursów językowych. Przez cały wrzesień trwają zapisy na:

  • Grupowe kursy językowe dla dzieci (MILUSIŃSCY 1-6 lat i STARSZAKI 6-12 lat)
  • Grupowe kursy językowe dla młodzieży (12 lat – do matury)
  • Grupowe kursy językowe dla dorosłych

Kursy językowe dla dzieci

Kursy dziecięce prowadzimy w nieco innym trybie. Maluchy i dzieci do 12 roku życia nie mają jeszcze sprecyzowanego stylu uczenia się. Dysponują za to niepożytą energią, naturalną ciekawością oraz chęcią do zabawy i eksperymentów. Dlatego kursy językowe dla dzieci przygotowane są w taki sposób, aby pokazać im jak najwięcej ciekawych sposobów uczenia się poprzez gry, zabawy, twórcze wykorzystanie codziennych przedmiotów i zajęć. Naszym celem jest rozbudzenie w dzieciach chęci do nauki wszystkiego na bazie kursu języka obcego.

Nauka języków obcych dla dorosłych

Poza grupowymi kursami językowymi w naszej ofercie znajdują się także lekcje indywidualne, korepetycje z każdego wybranego przez Słuchacza przedmiotu oraz oferujemy możliwość samodzielnego stworzenia sobie własnego kursu z elementów („formatów”) przedstawionych poniżej.

Formaty językowe ECS

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursów językowych w czterech formatach, stworzonych specjalnie z myślą o osobach zainteresowanych nie tylko nauką języka obcego, ale również rozwijaniem swoich umiejętności. Nasz sposób nauczania dostarcza Słuchaczom naszych kursów wiedzę i narzędzia, które mogą być stosowane przy nauce dowolnego przedmiotu w przyszłości.

Liczba osób w grupie

Kurs indywidualny – 1 osoba.

Kurs półindywidualny – 2 osoby.

Liczba godzin w semestrze

Dostosowana do potrzeb Kursantów.

DODATKOWO NA ŻYCZENIE:

Diagnoza indywidualnego stylu uczenia się

Uczestnicy naszych kursów przed rozpoczęciem zajęć wypełniają test dotyczący indywidualnego stylu uczenia się i predyspozycji, według którego zostaje przygotowany programu kursu na podstawie kreatywnych metod opracowanych przez specjalistów w dziedzinie samodzielnego uczenia się, zawierający ćwiczenia inspirujące do nauki nie tylko języków obcych.

Szkolenie „Jak się uczyć?”

10-godzinne szkolenie na którym na uczymy, jak w różny sposób przyswajać wiedzę, jakie techniki zapamiętywania można stosować i jak to zrobić, by nauka znowu stała się ekscytującą przygodą. Szkolenie daje narzędzia i wiedzę o sobie, które można wykorzystywać w nauce innych przedmiotów przez całe życie.

 

Cena zajęć indywidualnych

75 zł/60 minut Cena zajęć półindywidualnych – 90 zł/60 minut.

Liczba osób w grupie

Kursy odbywają się w grupach liczących od 4 do 8 osób

Liczba godzin w semestrze

Jeden semestr nauki to 31 godzin lekcyjnych (45 min.) odbywających się dwa razy w tygodniu.

Podręcznik

Jako placówka prowadząca kursy językowe możemy zaproponować naszym Słuchaczom podręczniki do nauki języka obcego w cenie niższej niż w księgarniach.

Upominek

Po zakończonych zajęciach każde dziecko otrzymuje od nas mały prezent-niespodziankę na wakacje i kupon z atrakcyjną zniżką na kolejny rok nauki na naszych kursach.

Certyfikat

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

Roczna opłata w ratach

Opłatę za każdy semestr możemy na życzenie rodzica rozłożyć na miesięczne raty 10 x 139 zł.

Cena kursu w formacie 2

1 osoba/1 semestr 695 zł

Liczba osób w grupie

Kursy odbywają się w grupach liczących od 4 do 6 osób

Liczba godzin w semestrze

Wariant 1. Podstawowy – Jeden semestr nauki to 62 godziny lekcyjne (45 min.)

Wariant 2. Matura – 62 godziny (semestr 1), 38 godzin (semestr 2.).

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

Podręcznik

Jako placówka prowadząca kursy językowe możemy zaproponować naszym Słuchaczom podręczniki do nauki języka obcego w cenie niższej niż w księgarniach

Certyfikat

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

Roczna opłata w ratach

Opłatę za każdy semestr możemy na życzenie Słuchacza rozłożyć na następujące raty: 10 x 203 zł (wariant 1), 7 x 274,30 zł (wariant 2).

Cenna Kursu w formacie 3

Wariant 1. Podstawowy 1 osoba/1 semestr 1015 zł.

Wariant 2. Matura 1 osoba/jeden semestr 960 zł

DODATKOWA OFERTA DLA MŁODZIEŻY

Blended Learning

Poza kursem stacjonarnym Słuchacze mogą wykupić roczny dostęp do platformy, na której znajdują się ćwiczenia i materiały multimedialne oraz kontakt do lektora, zdalnie wspierającego samodzielną pracę Słuchaczy on-line przez 60 godzin lekcyjnych. Koszt: 399 zł

E-learning

Samodzielna nauka na platformie internetowej. Platforma dostępna przez semestr w kwocie 499 zł.

Szkolenie „Jak się uczyć?”

10-godzinne szkolenie na którym na uczymy, jak w różny sposób przyswajać wiedzę, jakie techniki zapamiętywania można stosować i jak to zrobić, by nauka znowu stała się ekscytującą przygodą. Szkolenie daje narzędzia i wiedzę o sobie, które można wykorzystywać w nauce innych przedmiotów przez całe życie. Zajęcia odbywają się w weekendy (dwie kolejne soboty), 2 x 5 godzin. Koszt udziału w szkoleniu 200 zł. Grupy 5 – 10 osób.

Krótki kurs matura/gimnazjum

Ostatnia powtórka przed egzaminami w oparciu o testy i materiały z poprzednich lat. 60 min. zajęć indywidualnych – 60 zł.

Możliwe zajęcia w grupie 2 lub 3 osobowej

Liczba osób w grupie

Kursy odbywają się w grupach liczących od 4 do 6 osób.

Liczba godzin w semestrze

Jeden semestr nauki to 62 godziny lekcyjne (45 min.). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne.

Podręcznik

Jako placówka prowadząca kursy językowe możemy zaproponować naszym Słuchaczom podręczniki do nauki języka obcego w cenie niższej niż w księgarniach.

Certyfikat

Zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN

Cena kursu w formacie 4.

1 osoba/1 semestr 1050 zł

DODATKOWA OFERTA DLA DOROSŁYCH

Blended Learning

Poza kursem stacjonarnym Słuchacze mogą wykupić roczny dostęp do platformy, na której znajdują się ćwiczenia i materiały multimedialne oraz kontakt do lektora, zdalnie wspierającego samodzielną pracę Słuchaczy on-line przez 60 godzin lekcyjnych. Koszt: 399 zł

E-learning

Samodzielna nauka na platformie internetowej. Platforma dostępna przez semestr w kwocie 499 zł.

Szkolenie „Jak się uczyć?”

10-godzinne szkolenie na którym na uczymy, jak w różny sposób przyswajać wiedzę, jakie techniki zapamiętywania można stosować i jak to zrobić, by nauka znowu stała się ekscytującą przygodą. Szkolenie daje narzędzia i wiedzę o sobie, które można wykorzystywać w nauce innych przedmiotów przez całe życie. Zajęcia odbywają się w weekendy (dwie kolejne soboty), 2 x 5 godzin. Koszt udziału w szkoleniu 200 zł. Grupy 5 – 10 osób.

EGZAMIN I CERTYFIKAT ELCC

Zewnętrzny egzamin potwierdzający znajomość języka obcego na poziomach od A1 do C2. Cena: 199 zł.

Zewnętrzny egzamin potwierdzający znajomość języka obcego na poziomach od A1 do C2. Cena: 199 zł.

Liczba osób w grupie

Zmienna

Jak wygląda kurs?

Słuchacz opłaca „abonament” w wysokości 199 zł, dzięki któremu może wejść na 10 różnych konwersacji w ciągu dwóch miesięcy od dnia zapłaty. Słuchacz sam określa poziom konwersacji.

Konwersacje trwają 60 minut. Daty, godziny, tematy i poziomy konwersacji na najbliższy miesiąc będą podawane w newsletterze oraz na stronie www.

Słuchacze sami wybierają te konwersacje, które ich najbardziej interesują i sami decydują kiedy przyjść. Słuchacze otrzymują wcześniej na swój e-maila tekst, adres strony lub materiały, na temat których będzie się toczyła rozmowa. Osoby na poziomie podstawowym otrzymają również listę słówek i zwrotów.

Konwersacje odbywają się na trzech poziomach:

1. podstawowym (elementary/pre-intermediate),
2. śroedniozaawansowanym (intermetiate/upper-intermediate) i 3. zaawansowanym (advanced).

Słuchacz sam decyduje na jakim poziomie chce się uczyć.

 

Ceny podane na stornach w poszczególnych formatach dotyczą kursów stacjonarnych odbywających się w siedzibie ECS i w Junior Hub i należy je traktować orientacyjnie. Ceny kursów w siedzibie klienta są ustalane indywidualnie w zależności od zamówienia.