Certyfikaty ELCC i ECQ

Europejskie Centrum Szkoleń Sp. z o.o. jest licencjonowaną instytucją partnerską European Languages Certification Center. Prowadzimy na terenie Polski egzaminy językowe zakończone wydaniem certyfikatu ELCC oraz komputerowe zakończone wydaniem certyfikatu ECQ.
European Languages Certification Center (ELCC) to organizacja z siedzibą w Londynie, która administruje przebiegiem procesu egzaminacyjnego i odpowiada za najwyższy poziom przygotowania testów.

Certyfikat ELCC

To dokument potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie zaawansowania od A1 (podstawowy) do C2 (mistrzowski) według skali Rady Europy wyrażoną oceną w skali A – D. Skala ocen jest następująca: A = ocena bardzo dobra, B = dobra, C = przeciętna, D = dopuszczająca. Do certyfikatu załączany jest suplement zawierający opis wyników poszczególnych części egzaminu (pisemnej i ustnej), jego zakresu leksykalnego w przypadku egzaminów ukierunkowanych na grupę zawodową lub wiekową,

Egzaminy ELCC są dostosowane do różnych grup wiekowych zaczynając od dzieci w wieku wczesnoszkolnym po osoby starsze. Obecnie dostępne są egzaminy z języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego oraz języka polskiego jako języka obcego.

Poza działalnością związaną z prowadzeniem egzaminów ELCC Europejskie Centrum Szkoleń organizuje szkolenia z zakresu podnoszenia kwalifikacji pracowników szkół językowych oraz rozwoju firm i placówek oferujących kursy językowe. Szkolenia te zakończone są wydaniem Certyfikatu Jakości ELT – European Languages Teachers.

Egzamin ELCC

Najpopularniejsze egzaminy ELCC obejmują materiał związany z ogólnym porozumiewaniem się w języku obcym, a ich cechą wyróżniającą jest taka sama struktura testu niezależnie od języka i wybranego poziomu, dzięki czemu są porównywalne pod względem oceny umiejętności komunikacji, a otrzymane po zdanym egzaminie certyfikaty mają identyczną wartość.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom kreowanym przez współczesny rynek pracy ELCC ma w swojej ofercie egzaminy przygotowane z myślą o wybranych grupach zawodowych, które różnią się od standardowych egzaminów zawartością leksykalną oraz zadaniami ukierunkowanymi na sprawdzenie znajomości języka w wybranym obszarze tematycznym. Tego typu egzaminy dostosowane są do potrzeb osób pracujących na rynku usług medycznych, turystycznych i biznesowych.

Egzaminy ELCC zostały opracowane w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference) Rady Europy.

Szkolenia dla koordynatorów egzaminów ELCC

Poza działalnością związaną z prowadzeniem i organizacją egzaminów językowych Europejskie Centrum Szkoleń ma w swojej ofercie trzy moduły szkoleniowe przygotowane z myślą o lektorach, przyszłych koordynatorach egzaminów ELCC, oraz organizacjach i firmach starających się o licencję ośrodka egzaminacyjnego ELCC, jak również szkolenia z wybranej tematyki związanej z podnoszeniem jakości nauczania języków obcych dla firm, które uzyskały licencję ELCC.

Egzaminy European Computer Qualifications ECQ

Egzaminy European Computer Qualifications (ECQ) służą sprawdzeniu umiejętności i potwierdzeniu posiadanych kwalifikacji komputerowych osób posługujących się komputerem i Internetem w codziennej pracy biurowej.  Egzamin obejmuje swoim zakresem podstawowe aspekty pracy z komputerem, najważniejsze programy i aplikacje, Internet i działania użytkowników w nim podejmowane, a także zdalne systemy, bazy danych, multimedia oraz bezpieczeństwo i przepisy prawne związane z korzystaniem z nowoczesnych technologii. Zagadnienia egzaminacyjne pokrywają się całkowicie z zakresem DIGCOMP na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym i są łatwo rozpoznawalne w odniesieniu do polskich oraz europejskich ram kompetencji zawodowych.

Egzamin wspiera kandydatów w osiągnięciu sukcesu zawodowego we wszystkich dziedzinach, które wymagają użycia komputerów, najważniejszych programów biurowych oraz Internetu. Egzamin w sposób efektywny i standardowy sprawdza poziom umiejętności komputerowych i jest szczególnie przydatny dla osób, której do tej pory nie miały motywacji do określenia własnych kwalifikacji w tym zakresie. Egzamin posiada rekomendacje od 5 przedsiębiorstw, które dzięki zatrudnieniu pracowników posiadających certyfikat ECQ zwiększyły swoją efektywność i potencjał rozwojowy.

Egzamin ECQ odbywa się pod nadzorem wykwalifikowanego i przeszkolonego egzaminatora. Składa się
z dwóch części: obsługa programów biurowych i komputera oraz różnych działań w Internecie. Egzamin  trwa dwie i pół godziny z dodatkowymi 30 minutami przerwy pomiędzy częściami. Składa się z zadań testowych i praktycznych (symulacje sprawnościowe), do których wykonania wymagana jest również wiedza teoretyczna. Egzamin może być zdawany w grupie, każdy uczestnik wykonuje własny zestaw zadań zainstalowany na komputerze przez egzaminatora przed rozpoczęciem egzaminu. Zadania pojawiają się losowo – w związku z tym żaden z uczestników nie rozwiązuje tych samych zadań w tym samym czasie. Jest możliwy powrót do poprzednich zadań i wprowadzenia zamian do czasu kiedy trwa dana część egzaminu. Wykonane zadania są sprawdzane po zakończeniu egzaminu przez egzaminatora. Proces oceny egzaminów i wystawania certyfikatów może trwać od 2 do 3 tygodni od daty egzaminu.

Jednodniowe szkolenie przeznaczone dla osób współpracujących z ośrodkami egzaminacyjnymi ELCC, po
którym uzyskują one trzyletnią licencję egzaminatora w jednym z trzech zakresów A, B lub C dającą uprawnienia do przeprowadzania egzaminów pisemnych i ustnych.

Najpopularniejsze egzaminy ELCC obejmują materiał związany z ogólnym porozumiewaniem się w języku obcym, a ich cechą wyróżniającą jest taka sama struktura testu niezależnie od języka i wybranego poziomu, dzięki czemu są porównywalne pod względem oceny umiejętności komunikacji, a otrzymane po zdanym egzaminie certyfikaty mają identyczną wartość.